Menu
Home » Lid worden

Voordat je al dan niet beslist om lid te worden, mag je drie keer meetrainen. Stuur een e-mail naar ledenadministratie@blok-evc.nl waarin je jouw wensen en volleybalachtergrond beschrijft. In overleg kunnen we dan bepalen met welk team je het beste mee kunt trainen. Ook voor andere vragen kun je hier terecht. Wil je liever recreatief volleyballen? Onder recreanten vind je alle informatie over de verschillende recreatieve groepen van Blok EVC.

Verenigingscontributie (kwartaal)

Senioren € 65,25
Recreanten Koekoek € 32,00
A jeugd € 50,25
B/C jeugd € 37,75
Mini’s € 28,50

Bondscontributie (jaarlijks)*

Senioren: € 72,50
ABC jeugd: € 47,50
Mini’s: € 27,50

* afhankelijk van hoogte teamgelden per seizoen

Leergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: “Nú meedoen is straks meetellen”. Voor informatie en aanmelding: www.leergeldnoordveluwe.nl

Inschrijven

Stuur om je in te schrijven een e-mail naar ledenadministratie@blok-evc.nl. Vermeld hierin het volgende:

Achternaam *:
Tussenvoegsel(s):
Voorletters:
Roepnaam *:
Geboortedatum *:
Geslacht *: Man / vrouw
E-mail *:
Straat *:
Toevoeging(en):
Huisnummer *:
Postcode *:
Plaats *:
Telefoonnummer *:
Mobiel:

Lidsoort: Senior competitie / senior recreant / jeugd
Huidig team:
Ingangsdatum:
NeVoBo – Nr:

Rek. nr.:
Ten naam van: (s.v.p. de exacte tenaamstelling van de rekening aangeven)

Akkoord
Datum *:
Naam *:
Plaats *:
(Indien het lid jonger is dan 18 jaar, dient de ouder/voogd akkoord te geven)

Vrijwilligers
Onze vereniging kan alleen draaien bij voldoende aanwezigheid van vrijwilligers. Zoals bij elke vereniging hebben wij openstaande vacatures en is daarnaast een helpende hand bij (jeugd)evenementen of jeugdtraningen altijd welkom. Lijkt het u leuk om iets binnen de vereniging te doen, geef het dan aan in uw mail en wij nemen contact met u op. Bij voorbaat dank!

 

Lid worden

Wil je je meteen aanmelden als nieuw lid? Dat kan heel gemakkelijk online!

Agenda