Menu
Home » Vereniging » Ledenadministratie

Ledenadministratie

Ingrid Lindeboom is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van Blok EVC en de inning van contributies. Alle inschrijvingen van nieuwe leden, veranderingen van adres- en bankgegevens en opzeggingen komen binnen bij en worden verwerkt door de ledenadministratie.

Ingrid is voor vragen en/of het doorgeven van wijzigingen bereikbaar via ledenadministratie@blok-evc.nl.

Ga voor een inschrijving als nieuw lid naar deze pagina.

Bekijk hier de contributiebedragen die gelden vanaf juli 2018.

Leergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: “Nú meedoen is straks meetellen”. Voor informatie en aanmelding: www.leergeldnoordveluwe.nl


Agenda